Diensten

Accountancy

 • Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
 • Opzetten van de interne administratieve organisatie;
 • Opstellen van tussentijdse rapportages;
 • Opstellen van begrotingen, budgetten en liquiditeitsprognoses;
 • Adviseren bij bedrijfsovername;
 • Waarderen van ondernemingen en aandelen;
 • Het geven van een second opinion.

Overig

 • Automatisering;
 • Opstellen ondernemingsplan;
 • Begeleiden van startende ondernemers.


Administratie

 • Opzetten en inrichten van een doelmatige administratie;
 • Verzorgen van de boekhouding;
 • Verzorgen van de gehele loonadministratie;
 • Verzorgen van aangiften omzet- en loonbelasting;
 • Hulp bij automatisering;
 • Hulp bij het zelfstandig verzorgen van de administratie.
 • Online boehouden met Exact Online


Belastingen

En ook wij kunnen het niet leuker voor u maken - maar wel veel makkelijker - doordat wij al uw fiscale rompslomp uit handen nemen. Kortom de fiscus is voor ons geen belasting. Naast het verzorgen van uw fiscale aangiften kunnen wij u tevens adviseren bij:


 • bedrijfsverplaatsing;
 • bedrijfsoverdracht;
 • bedrijfsbeëindiging;
 • belastingcontroles;
 • de keuze van de ondernemingsvorm;
 • bezwaar- en beroepsprocedures.